Privacyverlaring

Hoe ga ik op deze website met uw privacy om?

Iris Sailing B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Iris Sailing B.V.
Gerben Oswaldstraat 61
8861 TW Harlingen (Niederlande)

KVK 50243314

Liv Stammberger & Jans Beekhuizen
0031 642 095 832
0049 176 6439 3827

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Iris Sailing B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die via de website verwerkt worden:

  • voor- en achternaam;
  • adresgegevens;
  • mailadres;
  • telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden via de website

Via de website verzamel ik geen gevoelige of bijzonder persoonsgegevens (denk hierbij aan BSN nummer, bankgegevens etc.).

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden

Iris Sailing B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om contact met u op te nemen om bijvoorbeeld verdere informatie te verstrekken over een geplande sessie of workshop

Er worden nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten genomen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

Ik bewaar de gegevens die wij verzameld heb via de website niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

  • Google analytics gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.
    Inzendingen van het formulier worden 1 week op de webserver bewaard en daarna permanent en volledig verwijderd.

Hoe ik omga met persoonsgegevens die ik van u nodig heb voor een correcte dossiervorming (deze worden pas later en dus niet via de website verzonden) verwijs ik u naar de algemene voorwaarden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Iris Sailing B.V. verkoopt uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven of instanties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Iris Sailing B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens verkregen via de website in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Iris Sailing BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
Hoe ik omga met persoonsgegevens die ik van u nodig heb voor een correcte dossiervorming (deze worden pas later en dus niet via de website verzonden) en hoe u hier inzage in kunt krijgen, verwijs ik u naar de privacyverklaring met betrekking tot dossiervoering.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Iris Sailing B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gebruik van Social Media koppelingen

Onze website maakt gebruik van links naar sociale mediakanalen. Let op de informatie over gegevensbescherming op de respectievelijke websites van de sociale mediakanalen.

Gebruik van foto’s van personen op deze website

Op de website worden mogelijk foto’s waarop personen herkenbaar in beeld zijn gebruikt. Waar mogelijk hebben wij contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen.
Staat u op een van deze foto en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met zodat wij de foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Iris Sailing BV spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens op de website voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt noch Iris Sailing BV noch de maker van de website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en/of schade hierdoor.

© Niets uit deze website mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van ‘Iris Sailing BV’